குரு பகவான் மந்திரம் (வியாழக்கிழமை)

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர; குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ https://youtu.be/y3KzO1JNp5g

Continue Readingகுரு பகவான் மந்திரம் (வியாழக்கிழமை)

End of content

No more pages to load