முருகன்| சஷ்டி விரதம்| சூர சம்ஹாரம்| திருச்செந்தூர்| திருப்பரங்குன்றம்|பழனி|திருத்தணி @V2Bakthi

https://youtu.be/ktWQoDnY8AA?si=sD91COTXM21tsKyb

Continue Readingமுருகன்| சஷ்டி விரதம்| சூர சம்ஹாரம்| திருச்செந்தூர்| திருப்பரங்குன்றம்|பழனி|திருத்தணி @V2Bakthi

பம்பா நதி| ஐயப்பா| புதிய 18படி பாடல்| சுவாமியே சரணம்| ஸ்ரீபுரம் சதாசிவம்| லோக பத்மநாபன் @V2Bakthi

https://www.youtube.com/watch?v=cSuEjkGrb1A

Continue Readingபம்பா நதி| ஐயப்பா| புதிய 18படி பாடல்| சுவாமியே சரணம்| ஸ்ரீபுரம் சதாசிவம்| லோக பத்மநாபன் @V2Bakthi

End of content

No more pages to load